Sebut Harga Terkini

Tender/Sebutharga adalah dipelawa kepada Kontraktor atau Pembekal yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM), Kementerian Kewangan & Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN) dalam bidang yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja/bekalan berikut:-

BUTIR-BUTIR TENDER/SEBUTHARGA * JENIS SYARIKAT TEMPATAN SYARAT-SYARAT PENDAFTARAN TEMPOH PEMBELIAN DOKUMEN TENDER/SEBUTHARGA HARGA DOKUMEN TENDER/SEBUTHARGA (RM) TARIKH, WAKTU & TEMPAT TAKLIMAT TARIKH, WAKTU & TEMPAT TUTUP
1

-DIBATALKAN-

SAINS.IP/SH.NO: 11/2017
Perkhidmatan Penyewaan Mesin Photostat (4 Dalam 1 - Print, Scan, Fax & Network Printing) Untuk Kegunaan SAINS Bagi Tempoh Dua (2) Tahun

Terbuka/T1 Kementerian
Kewangan
(Kod: 221502)
19/06/2017
hingga
04/07/2017
212.00
(Termasuk 6% GST)
19/06/2017
9.00 pagi
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
12/07/2017
(Rabu)
12.00 tengahari
Peti Tender,
Ibu Pejabat SAINS,
Ting. 2, Kompleks PKNNS, Persiaran S2 B2, 70300 Seremban, NSDK
2 SAINS.IP/SH.NO: 13/2017
Kerja-Kerja Pembinaan Baru Dan Penyelenggaraan Stesen Persampelan Air, Unit Kualiti Air (Yang berdaftar di
Negeri Sembilan sahaja)
Bumiputera/T1 LPIPM
Gred : G1
(CE 20 / CE21)
SPAN: C4
106.00
(Termasuk 6% GST)
19/06/2017
9.30 pagi
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
3 SAINS.IP/SH.NO: 14/2017
Cadangan Membekal dan Memasang Paip 250mm Dia. Jenis Mild Steel (MS) Di Jalan Taman Belida, Seremban, Negeri Sembilan(Yang berdaftar di
Negeri Sembilan sahaja)
Bumiputera/T1 LPIPM
Gred : G1
(CE 20)
SPAN: C4
106.00
(Termasuk 6% GST)
19/06/2017
10.00 pagi
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
4 SAINS.IP/SH.NO: 16/2017
Cadangan Membekal dan Memasang Paip Berdiameter 150mm Jenis UPVC Di Kampung Simat, Johol, Daerah Kuala Pilah, Negeri Sembilan
Bumiputera/T1 LPIPM
Gred : G2
(CE 20)
SPAN: C3
212.00
(Termasuk 6% GST)
19/06/2017
10.30 pagi
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
5 SAINS.IP/SH.NO: 17/2017
Cadangan Pemasangan Paip Berdiameter 150mm Jenis Mild Steel (MSCL) Di Rumah Pam dan Tangki Renggoh (Pumping), Johol, Daerah Kuala Pilah, Negeri Sembilan (Yang berdaftar di
Negeri Sembilan sahaja)
Bumiputera/T1 LPIPM
Gred : G1
(CE 20)
SPAN: C4
106.00
(Termasuk 6% GST)
19/06/2017
11.00 pagi
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
6 SAINS.IP/SH.NO: 18/2017
Cadangan Pengalihan Meter Terhalang Di Seluruh Daerah Jelebu, Negeri Sembilan 
Bumiputera/T1 LPIPM
Gred : G2
(CE 20 )
SPAN: C3
212.00
(Termasuk 6% GST)
19/06/2017
11.30 pagi
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
7 SAINS.IP/SH.NO: 21/2017
Membekal, Menghantar Serta Menurun Barang-Barang Am & Alat Pertukangan Pelbagai Kategori, Pelbagai Ukuran Ke Unit Inventori, SAINS, KM 10 Jalan Jelebu, Seremban Bagi Tempoh Satu (1) Tahun
Terbuka/T1 Kementerian
Kewangan
(Kod: 090102 / 090199)
106.00
(Termasuk 6% GST)
19/06/2017
12.00 tengahari
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
8 SAINS.IP/SH.NO: 22/2017
Membekal, Menghantar Serta Menurun Barangan Paip & Fittings Dari Jenis HDPE, Pelbagai Ukuran & Saiz Ke Unit Inventori, SAINS, KM 10 Jalan Jelebu, Seremban Bagi Tempoh Satu (1) Tahun
Terbuka/T1 Kementerian
Kewangan
(Kod: 090102 / 090199)
212.00
(Termasuk 6% GST)
19/06/2017
2.00 petang
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
9 SAINS.IP/SH.NO: 23/2017
Membekal, Menghantar Serta Menurun Barangan Paip & Fittings Dari Jenis Mild Steel, Pelbagai Ukuran Ke Unit Inventori, SAINS, KM 10 Jalan Jelebu, Seremban Bagi Tempoh Satu (1) Tahun
Terbuka/T1 Kementerian
Kewangan
(Kod: 090102 / 090199)
212.00
(Termasuk 6% GST)
19/06/2017
02.30 petang
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
10 SAINS.IP/SH.NO: 24/2017
Membekal, Menghantar Serta Menurun Barangan Paip & Fittings Dari Jenis Poly Aluminium (PA), Pelbagai Ukuran & Saiz Ke Unit Inventori, SAINS, KM 10 Jalan Jelebu, Seremban Bagi Tempoh Satu (1) Tahun
Terbuka/T1 Kementerian
Kewangan
(Kod: 090102 / 090199)
212.00
(Termasuk 6% GST)
19/06/2017
3.00 petang
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
11 SAINS.IP/SH.NO: 25/2017
Membekal, Menghantar Serta Menurun Barangan Paip & Fittings Dari Jenis Stainless Steel, Pelbagai Ukuran & Saiz Ke Unit Inventori, SAINS, KM 10 Jalan Jelebu, Seremban Bagi Tempoh Satu (1) Tahun
Terbuka/T1 Kementerian
Kewangan
(Kod: 090102 / 090199)
212.00
(Termasuk 6% GST)
19/06/2017
3.30 petang
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
12 SAINS.IP/SH.NO: 26/2017
Kerja-Kerja Menaiktaraf Pam Air Mentah Antah Di Loji Rawatan Air Pasir Besar, Daerah Tampin, Negeri Sembilan 
Terbuka/T1 LPIPM
Gred : G2
(CE 20 / M19 / M20 )
SPAN: C3
20/06/2017
hingga
04/07/2017
212.00
(Termasuk 6% GST)
20/06/2017
9.00 pagi
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
13 SAINS.IP/SH.NO: 27/2017
Kerja-Kerja Membekal, Memasang dan Menguji Kabel 240mm Copper Dari Incoming ke Transformer No.4 (3,000 KVA) dan Kabel 120mm XLPE Copper Dari Bilik Transformer No.2 & No.3 (TX 1,000 KVA) Ke Rumah Pam Di Loji Rawatan Air Sungai Linggi, Daerah Port Dickson, Negeri Sembilan (Yang berdaftar di
Negeri Sembilan sahaja)
Terbuka/T1 LPIPM
Gred : G1
(CE 20 / M19 / M20)
SPAN: C4
106.00
(Termasuk 6% GST)
20/06/2017
9.30 pagi
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
14 SAINS.IP/SH.NO: 28/2017
Kerja-Kerja Membaikpulih Tapak Pam No.4 Rumah Pam Lui Barat, Daerah Jempol, Negeri Sembilan (Yang berdaftar di
Negeri Sembilan sahaja)
Terbuka/T1 LPIPM
Gred : G1
(CE 20 / M19 / M20)
SPAN: C4
106.00
(Termasuk 6% GST)
20/06/2017
10.00 pagi
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
15 SAINS.IP/SH.NO: 29/2017
Membaikpulih Kebocoran, Membekal, Mengangkut dan Memasang Penstok 1 Unit di Empangan 1 (Graviti) dan 1 Unit di Empangan 2 (Pam) Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di LRA Ulu Bendul, Negeri Sembilan (Yang berdaftar di
Negeri Sembilan sahaja)
Terbuka/T1 LPIPM
Gred : G1
(CE 20 / M19 /M20)
SPAN: C4
106.00
(Termasuk 6% GST)
20/06/2017
10.30 pagi
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
16 SAINS.IP/SH.NO: 30/2017
Kerja-Kerja Membekal, Mengangkut, Memasang dan Menguji 2 Unit Tangki Bagi Kegunaan Penyimpanan Bahan Kimia Aluminium Sulphate Serta Kerja-Kerja Yang Berkaitan Di Loji Rawatan Air Jempol, Negeri Sembilan (Yang berdaftar di
Negeri Sembilan sahaja)
Bumiputera/T1 LPIPM
Gred : G1
(CE 20 / CE 21)
SPAN: C4
106.00
(Termasuk 6% GST)
20/06/2017
11.00 pagi
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
17 SAINS.IP/SH.NO: 31/2017
Membekal, Memasang dan Menguji 4 Unit Motorise Actuactor Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di LRA Kuala Jelai, Negeri Sembilan (Yang berdaftar di
Negeri Sembilan sahaja)
Terbuka/T1 LPIPM
Gred : G1
(CE 20 / M19 /M20)
SPAN: C4
106.00
(Termasuk 6% GST)
20/06/2017
11.30 pagi
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
18 SAINS.IP/SH.NO: 32/2017
Kerja-Kerja Merekabentuk, Membekal Dan Memasang 1 Unit Lengkap Sistem Scrubber Beserta Larutan Caustic Soda (NaOH) di Loji Rawatan Air Gemencheh, Tampin, Negeri Sembilan
Terbuka/T1 LPIPM
Gred : G2
(CE 20 / M19 /M20)
SPAN: C3
212.00
(Termasuk 6% GST)
20/06/2017
12.00 tengahari
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
19 SAINS.IP/SH.NO: 33/2017
Kerja-Kerja Membuka dan Menggantikan Paip Service Water Bagi Sistem Pencucian Penapis Serta Injap Masuk/Keluar dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Filter Gallery Loji Rawatan Air Pasir Besar (Yang berdaftar di
Negeri Sembilan sahaja)
Terbuka/T1 LPIPM
Gred : G1
(CE 20)
SPAN: C4
106.00
(Termasuk 6% GST)
20/06/2017
2.00 petang
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
20 SAINS.IP/SH.NO: 34/2017
Kerja-Kerja Membekal dan Memasang Lima (5) Unit Electrical Actuactor Pada Sistem Rapid Sand Filter Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Loji Rawatan Air Gemencheh, Tampin, Negeri Sembilan (Yang berdaftar di
Negeri Sembilan sahaja)
Terbuka/T1 LPIPM
Gred : G1
(CE 20 / M19 /M20)
SPAN: C4
106.00
(Termasuk 6% GST)
20/06/2017
02.30 petang
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
21 SAINS.IP/SH.NO: 35/2017
Kerja-Kerja Penggantian 1 Set Online Analyzer Serta Kerja -Kerja Yang Berkaitan Di Loji Rawatan Air Gemencheh, Tampin, Negeri Sembilan (Yang berdaftar di
Negeri Sembilan sahaja)
Terbuka/T1 LPIPM
Gred : G1
(CE 20 / M19 /M20)
SPAN: C4
106.00
(Termasuk 6% GST)
20/06/2017
3.00 petang
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
22 SAINS.IP/SH.NO: 36/2017
Kerja-Kerja Penukaran Ultrasonic Flowmeter Lama Kepada Electromagnetic Flowmeter Yang Baru Bagi Paip Air Terawat 10 Inci Di loji Rawatan Air Kuala Klawang, Daerah Jelebu, Negeri Sembilan (Yang berdaftar di
Negeri Sembilan sahaja)
Terbuka/T1 LPIPM
Gred : G1
(CE 20)
SPAN: C4
21/06/2017
hingga
04/07/2017
106.00
(Termasuk 6% GST)
21/06/2017
9.00 pagi
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
23 SAINS.IP/SH.NO: 37/2017
Kerja-Kerja Pengalihan Paip Jenis UPVC Bersaiz 100mm Dia. Di Kampung Jimah Baru, Seremban (Yang berdaftar di
Negeri Sembilan sahaja)
Bumiputera/T1 LPIPM
Gred : G1
(CE 20)
SPAN: C4
106.00
(Termasuk 6% GST)
21/06/2017
9.30 pagi
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
24 SAINS.IP/SH.NO: 38/2017
Memasang Paip Baru 100mm Paip Jenis UPVC PN16 Di Sektor A & B, Kampung Dusat Air Hitam, Jempol, Negeri Sembilan (Yang berdaftar di
Negeri Sembilan sahaja)
Bumiputera/T1 LPIPM
Gred : G1
(CE 20)
SPAN: C4
106.00
(Termasuk 6% GST)
21/06/2017
10.00 pagi
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
25 SAINS.IP/SH.NO: 39/2017
Kerja-Kerja Penggantian Jenis UPVC 250mm Flow Line Kolam Lui Selatan, Jempol, Negeri Sembilan (Yang berdaftar di
Negeri Sembilan sahaja)
Bumiputera/T1 LPIPM
Gred : G2
(CE 20)
SPAN: C3
212.00
(Termasuk 6% GST)
21/06/2017
10.30 pagi
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
26 SAINS.IP/SH.NO: 40/2017
Kerja-Kerja Penggantian Jenis Mild Steel (MS) 150mm di Jalan Jelai-Bahau, Jempol, Negeri Sembilan (Yang berdaftar di
Negeri Sembilan sahaja)
Bumiputera/T1 LPIPM
Gred : G1
(CE 20)
SPAN: C4
106.00
(Termasuk 6% GST)
21/06/2017
11.00 pagi
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
27 SAINS.IP/SH.NO: 41/2017
Kerja-Kerja Penggantian Paip Jenis Mild Steel (MS) 250mm di Felda Raja Alias, Jempol, Negeri Sembilan (Yang berdaftar di
Negeri Sembilan sahaja)
Bumiputera/T1 LPIPM
Gred : G2
(CE 20)
SPAN: C3
212.00
(Termasuk 6% GST)
21/06/2017
11.30 pagi
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
28 SAINS.IP/T.NO: 42/2017
Kerja-Kerja Menggantikan Tangki Air Jenis Glassfibre Reinforced Polyester (GRP) Berkapasiti 140,000 Gelen Di Tangki Desa Permai Gemas, Daerah Tampin, Negeri Sembilan
Bumiputera/T1 LPIPM
Gred : G3
(CE 20 / CE 39)
SPAN: C3
318.00
(Termasuk 6% GST)
21/06/2017
12.00 tengahari
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
29 SAINS.IP/SH.NO: 43/2017
Kerja-Kerja Membina Tangki Air Jenis Glassfibre Reinforced Polyester (GRP) Berkapasiti 10,000 Gelen Di Tangki Sedutan Felcra Rompin, Daerah Jempol, Negeri Sembilan (Yang berdaftar di
Negeri Sembilan sahaja)
Bumiputera/T1 LPIPM
Gred : G1
(CE 20 / CE 39)
SPAN: C4
106.00
(Termasuk 6% GST)
21/06/2017
12.30 tengahari
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
30 SAINS.IP/T.NO: 44/2017
Membekal, Menghantar Serta Menurun Barang Alat Ganti Valve One Way Altitude, Valve Pressure Reducing, Spare Repair Kit & Fittings Pelbagai Jenis, Pelbagai Ukuran & Berkelulusan SPAN Ke Unit Inventori, SAINS Bagi Tempoh Satu (1) Tahun
Terbuka/T1 Kementerian
Kewangan
(Kod: 090102 / 090199)
424.00
(Termasuk 6% GST)
21/06/2017
2.00 petang
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
31 SAINS.IP/SH.NO: 45/2017
Kerja-Kerja Penggantian Paip Sediada Dari Jenis AC 75mm kepada Multi-Layer UPVC 155mm dan Kerja-Kerja Berkaitan Untuk Sistem Bekalan Air Di Kediaman Pegawai Kanan TNB Lot 801, Batu 2 1/2 Jalan Pantai, Daerah Port Dickson (Yang berdaftar di
Negeri Sembilan sahaja)
Bumiputera/T1 LPIPM
Gred : G1
(CE 20)
SPAN: C4
106.00
(Termasuk 6% GST)
21/06/2017
2.30 petang
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
32 SAINS.IP/T.NO: 46/2017
Pemasangan Paip Utama Jenis Besi Keluli Lembut (MS) Bersaiz 250mm Dan 200MM Garispusat Bagi Menggantikan Paip Simen Abestos Sediada Bersaiz 250mm Dan 200mm Garispusat Di Felda Sungai Kelamah, Mukim Gemas, Daerah Tampin, Negeri Sembilan
Bumiputera/T1 LPIPM
Gred : G3
(CE 20)
SPAN: C3
318.00
(Termasuk 6% GST)
21/06/2017
3.00 petang
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
33 SAINS.IP/SH.NO: 47/2017
Cadangan Mencuci Muka Sauk Ulu Kemin serta Kerja Membersih & Membaikpulih Jalan Masuk Dari Rumah Orang Asli Ke Intake Ulu Kemin, Jelebu, Negeri Sembilan (Yang berdaftar di
Negeri Sembilan sahaja) 
Bumiputera/T1 LPIPM
Gred : G1
(CE 20 / CE 21)
SPAN: C4
106.00
(Termasuk 6% GST)
21/06/2017
3.30 petang
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
  1. T1 - Syarikat 100% milik tempatan
  2. Bayaran Dokumen Tender/Sebutharga hendaklah dalam bentuk TUNAI. Bayaran ini tidak akan dikembalikan.
  3. Kontraktor/Pembekal atau wakil kontraktor/pembekal yang sah adalah DIWAJIBKAN menghadiri taklimat dan layak membeli borang Tender/Sebutharga.
  4. Dokumen Tender/Sebutharga hanya akan dikeluarkan kepada wakil kontraktor/pembekal yang sah. Untuk tujuan ini, wakil kontraktor/pembekal MESTI mengemukakan surat kuasa untuk membeli Dokumen Tender/Sebutharga daripada syarikat yang diwakili bersama dengan sijil pendaftaran ASAL DAN SALINAN YANG DISAHKAN daripada pihak berkuasa seperti yang dinyatakan dalam jadual di atas. Sesalinan sijil-sijil ini perlu dikemukakan untuk simpanan SAINS (Tidak Akan Dikembalikan).
  5. Dokumen Tender/Sebutharga boleh disemak pada waktu pejabat di alamat berikut:

UNIT PENGURUSAN KONTRAK
SYARIKAT AIR NEGERI SEMBILAN SDN. BHD.,
Tingkat 2, Kompleks PKNNS, Persiaran S2 B2, Seremban 2,
70300 Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus.
Tel: 06 – 603 3500 Fax: 06 – 601 7513

  1. Dokumen Tender/Sebutharga yang telah dilengkapi dan ditandatangani hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri dan bertanda dengan jelas di penjuru atas sebelah kiri “Tajuk Tender/Sebutharga” tanpa apa-apa pengenalan diluarnya. Sampul surat tersebut hendaklah dimasukkan ke dalam Kotak Tender/Sebutharga yang telah ditetapkan mengikut jadual di atas tidak lewat daripada jam 12.00 tengahari.
  2. Pihak SAINS tidak terikat untuk menerima tawaran yang paling rendah atau sebarang tawaran atau mengemukakan sebab-sebab tawaran tersebut ditolak dan juga tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kos perbelanjaan berhubung dengan Tender/Sebutharga ini.
Casino sites http://gbetting.co.uk/casino with welcome bonuses.