Sebut Harga Terkini

Tender/Sebutharga adalah dipelawa kepada Kontraktor atau Pembekal yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM), Kementerian Kewangan & Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN) dalam bidang yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja/bekalan berikut:-

BUTIR-BUTIR TENDER/SEBUTHARGA * JENIS SYARIKAT TEMPATAN SYARAT-SYARAT PENDAFTARAN TEMPOH PEMBELIAN DOKUMEN TENDER/SEBUTHARGA HARGA DOKUMEN TENDER/SEBUTHARGA (RM) TARIKH, WAKTU & TEMPAT TAKLIMAT TARIKH, WAKTU & TEMPAT TUTUP
1 SAINS.IP/T.NO: 25/2018
Membekal, Menghantar, Menurun serta Menyusun Ductile Iron Jointings & Fittings Pelbagai Ukuran & Berkelulusan SPAN Ke Unit Inventori, SAINS, KM10 Jalan Jelebu, Seremban, Bagi Tempoh Satu (1) Tahun
Terbuka/T1 Kementerian
Kewangan
(Kod: 090102 / 090199)

28/08/2018
hingga 10/09/2018                       

400.00 27/08/2018
9.00 pagi
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
18/09/2018
(Rabu)
12.00 tengahari
Peti Tender,
Ibu Pejabat SAINS,
Ting. 2, Kompleks PKNNS, Persiaran S2 B2, 70300 Seremban, NSDK                       
2 SAINS.IP/T.NO: 26/2018
Membekal, Menghantar , Menurun serta Menyusun Paip & Fittings Jenis Mild Steel, Pelbagai Ukuran Ke Unit Inventori, SAINS, KM 10 Jalan Jelebu, Seremban Bagi Tempoh Satu (1) Tahun
Terbuka/T1 Kementerian
Kewangan
(Kod: 090102 / 090199)
300.00 27/08/2018
9.30 pagi
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
3 SAINS.IP/T.NO: 27/2018
Membekal, Menghantar , Menurun serta Menyusun Paip & Fittings Jenis Stainless Steel, Pelbagai Ukuran & Saiz Ke Unit Inventori, SAINS, KM 10 Jalan Jelebu, Seremban Bagi Tempoh Satu (1) Tahun
Terbuka/T1 Kementerian
Kewangan
(Kod: 090102 / 090199)
300.00 27/08/2018
10.00 pagi
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
4 SAINS.IP/T.NO: 28/2018
Membekal, Menghantar, Menurun serta Menyusun Paip & Fittings Jenis HDPE, Pelbagai Ukuran & Saiz Ke Unit Inventori, SAINS, KM 10 Jalan Jelebu, Seremban Bagi Tempoh Satu (1) Tahun
Terbuka/T1 Kementerian
Kewangan
(Kod: 090102 / 090199)
300.00 27/08/2018
10.30 pagi
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
5 SAINS.IP/T.NO: 29/2018
Membekal, Menghantar, Menurun Serta Menyusun Paip & Fittings Jenis Poly Aluminium (PA), Pelbagai Ukuran & Saiz Ke Unit Inventori, SAINS, KM 10 Jalan Jelebu, Seremban Bagi Tempoh Satu (1) Tahun
Terbuka/T1 Kementerian
Kewangan
(Kod: 090102 / 090199)
300.00 27/08/2018
11.00 pagi
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
6 SAINS.IP/SH.NO: 30/2018
Kerja-Kerja Verifikasi Flowmeter Air Mentah dan Terawat Di Loji Rawatan Air SAINS, Seluruh Negeri Sembilan
Terbuka/T1 Kementerian
Kewangan
(Kod: 100101 / 100199)
100.00 27/08/2018
11.30 pagi
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
7 SAINS.IP/SH.NO: 31/2018
Kerja-Kerja Membekal dan Memasang Enam (6) Unit Penstocks Inlet Kolam Mendapan Di Loji Rawatan Air Sg. Linggi, Seremban, Negeri Sembilan
Bumiputera/T1 LPIPM
Gred : G1
(M19 / M20)
SPAN: C4
100.00 27/08/2018
12.00 tengahari
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
8 SAINS.IP/T.NO: 32/2018
Kerja-Kerja Membaiki dan Menurap Semula Jalan Yang Rosak Akibat Kerja Selenggaraan Paip SAINS Untuk Daerah Tampin Bagi Tempoh Satu (1) Tahun
Bumiputera/T1 LPIPM
Gred : G3
(CE01 / CE21)
SPAN: C3
300.00 27/08/2018
2.00 petang
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
9 SAINS.IP/T.NO: 33/2018
Membekal dan Memasang Paip Jenis Keluli Lembut (MS) Bersaiz 250mm Dan 200mm Garispusat Di Felda Sungai Kelamah, Mukim Gemas, Daerah Tampin, Negeri Sembilan
Bumiputera/T1 LPIPM
Gred : G3
(CE 20)
SPAN: C3
300.00 27/08/2018
2.30 petang
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
10 SAINS.IP/SH.NO: 34/2018
Membekal dan Memasang Paip Jenis UPVC Kelas D PN 12.5 bersaiz 150mm diameter Di Kg Purun, Tanjong Ipoh, Daerah Kuala Pilah, Negeri Sembilan 
Bumiputera/T1 LPIPM
Gred : G2
(CE 20)
SPAN: C3
200.00 27/08/2018
3.00 petang
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
11 SAINS.IP/SH.NO: 46/2018
Kerja-Kerja Rehab Cone Clarifier tangki mendapan Loji Rawatan Air Gemas Baru Serta Kerja-Kerja Yang Berkaitan, Gemas, Daerah Tampin
Bumiputera/T1 LPIPM
Gred : G1
(CE 20)
SPAN: C4
100.00 27/08/2018
3.30 petang
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
12 SAINS.IP/SH.NO: 47/2018
Kerja-Kerja Membekal dan Memasang Sistem Pam Penggalak dan Perpaipan bagi Service Water Serta Kerja-Kerja Yang Berkaitan Di Loji Rawatan Air Pasir Besar, Daerah Tampin
Bumiputera/T1 LPIPM
Gred : G1
(CE 20)
SPAN: C4
100.00 27/08/2018
4.00 petang
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
13 SAINS.IP/T.NO: 37/2018
Membekal, Menghantar, Menurun dan Menyusun Bahan Kimia Chlorine Liquid (Drum) Ke Loji Rawatan Air, SAINS Bagi Tempoh Dua (2) Tahun
Terbuka/T1 Kementerian
Kewangan
(Kod: 060103 / 060199)
800.00 28/08/2018
9.00 pagi
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
14 SAINS.IP/T.NO: 38/2018
Membekal, Menghantar, Menurun dan Menyusun Bahan Kimia Chlorine Liquid (Silinder) Ke Loji Rawatan Air, SAINS Bagi Tempoh Dua (2) Tahun
Terbuka/T1 Kementerian
Kewangan
(Kod: 060103 / 060199)
300.00 28/08/2018
9.30 pagi
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
15 SAINS.IP/T.NO: 39/2018
Membekal, Menghantar dan Menurun Bahan Kimia Liquid Aluminium Sulphate Ke Loji Rawatan Air, SAINS Bagi Tempoh Dua (2) Tahun
Terbuka/T1 Kementerian
Kewangan
(Kod: 060103 / 060199)
600.00 28/08/2018
10.00 pagi
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
16 SAINS.IP/T.NO: 40/2018
Membekal, Menghantar dan Menurun Bahan Kimia Aluminium Chlorohydrated (ACH) Ke Loji Rawatan Air, SAINS Bagi Tempoh Dua (2) Tahun
Terbuka/T1 Kementerian
Kewangan
(Kod: 060103 / 060199)
800.00 28/08/2018
10.30 pagi
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
17 SAINS.IP/T.NO: 24/2018
Membekal, Menghantar, Menurun
Serta Menyusun Valves Pelbagai Ukuran & Berkelulusan SPAN Ke Unit Inventori, SAINS, KM10 Jalan Jelebu, Seremban, Bagi Tempoh Satu (1) Tahun
Terbuka/T1 Kementerian
Kewangan
(Kod: 090102 / 090199)
300.00 28/08/2018
11.00 pagi
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
18 SAINS.IP/SH.NO: 41/2018
Cadangan Mencuci Muka Sauk Ulu Kemin, Membersih dan Membaikpulih Jalan Masuk Dari Rumah Orang Asli Ke Intake Ulu Kemin Bagi Tempoh Satu (1) Tahun Daerah Jelebu, Negeri Sembilan
Bumiputera/T1 LPIPM
Gred : G2
(CE 20 / CE 21)
SPAN: C3
200.00 28/08/2018
11.30 pagi
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
19 SAINS.IP/SH.NO: 35/2018
Kerja-Kerja Mengganti Pagar Stor Simpang Pertang Di Daerah Jelebu, Negeri Sembilan 
Bumiputera/T1 LPIPM
Gred : G1
(CE  21 / CE 32)
100.00 28/08/2018
12.00 tengahari
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
20 SAINS.IP/SH.NO: 36/2018
Cadangan Pengalihan Meter Terhalang Di Seluruh Kawasan Taman Mawar, Daerah Jelebu, Negeri Sembilan
Bumiputera/T1 LPIPM
Gred : G2
(CE 20 )
SPAN: C3
200.00 28/08/2018
2.00 petang
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
21 SAINS.IP/SH.NO: 42/2018
Kerja-Kerja Penggantian Paip MS 150mm dan Kerja-Kerja Berkaitan Untuk Sistem Bekalan Air Di Jalan Bahau-Jelai, Daerah Jempol
Bumiputera/T1 LPIPM
Gred : G2
(CE 20 )
SPAN: C3
200.00 28/08/2018
2.30 petang
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
22 SAINS.IP/SH.NO: 43/2018
Kerja-Kerja Penggantian Paip MS 200mm dan Kerja-Kerja Berkaitan Untuk Sistem Bekalan Air Di Jalan Bahau-Juasseh, Daerah Jempol
Bumiputera/T1 LPIPM
Gred : G2
(CE 20 )
SPAN: C3
200.00 28/08/2018
3.00 petang
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
23 SAINS.IP/SH.NO: 44/2018
Kerja-Kerja Rehabilitasi Panel Elektrik Di Loji Rawatan Air Pedas Lama, Rembau
Bumiputera/T1 LPIPM
Gred : G1
(E11)
SPAN: C4
100.00 28/08/2018
3.30 petang
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
24 SAINS.IP/SH.NO: 45/2018
Penggantian Paip Jenis Mild Steel 150mm Serta Kerja-Kerja Berkaitan Dari Taman Seri Rembau Hingga Kg Chuai, Daerah Rembau, Negeri Sembilan
Bumiputera/T1 LPIPM
Gred : G2
(CE 20)
SPAN: C3
200.00 28/08/2018
4.00 petang
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS

1. T1 - Syarikat 100% milik tempatan
2. Bayaran Dokumen Tender/Sebutharga hendaklah dalam bentuk TUNAI. Bayaran ini tidak akan dikembalikan.
3. Kontraktor/Pembekal atau wakil kontraktor/pembekal yang sah adalah DIWAJIBKAN menghadiri taklimat dan layak membeli borang Tender/Sebutharga.
4. Dokumen Tender/Sebutharga hanya akan dikeluarkan kepada wakil kontraktor/pembekal yang sah. Untuk tujuan ini, wakil kontraktor/pembekal MESTI mengemukakan surat kuasa untuk membeli Dokumen Tender/Sebutharga daripada syarikat yang diwakili bersama dengan sijil pendaftaran ASAL DAN SALINAN YANG DISAHKAN daripada pihak berkuasa seperti yang dinyatakan dalam jadual di atas. Sesalinan sijil-sijil ini perlu dikemukakan untuk simpanan SAINS (Tidak Akan Dikembalikan).
5. Dokumen Tender/Sebutharga boleh disemak pada waktu pejabat di alamat berikut:

UNIT PENGURUSAN KONTRAK
SYARIKAT AIR NEGERI SEMBILAN SDN. BHD.,
Tingkat 2, Kompleks PKNNS, Persiaran S2 B2, Seremban 2,
70300 Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus.
Tel: 06 – 603 3560 Fax: 06 – 601 7513

6. Dokumen Tender/Sebutharga yang telah dilengkapi dan ditandatangani hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri dan bertanda dengan jelas di penjuru atas sebelah kiri “Tajuk Tender/Sebutharga” tanpa apa-apa pengenalan diluarnya. Sampul surat tersebut hendaklah dimasukkan ke dalam Kotak Tender/Sebutharga yang telah ditetapkan mengikut jadual di atas tidak lewat daripada jam 12.00 tengahari.
7. Pihak SAINS tidak terikat untuk menerima tawaran yang paling rendah atau sebarang tawaran atau mengemukakan sebab-sebab tawaran tersebut ditolak dan juga tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kos perbelanjaan berhubung dengan Tender/Sebutharga ini.

Casino sites http://gbetting.co.uk/casino with welcome bonuses.