Sebut Harga Terkini

Tender/Sebutharga adalah dipelawa kepada Kontraktor atau Pembekal yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM), Kementerian Kewangan & Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN) dalam bidang yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja/bekalan berikut:-

BUTIR-BUTIR TENDER/SEBUTHARGA JENIS SYARIKAT TEMPATAN SYARAT-SYARAT PENDAFTARAN TEMPOH PENJUALAN DOKUMEN TENDER / SEBUTHARGA HARGA DOKUMEN TENDER / SEBUTHARGA (RM) TARIKH, WAKTU & TEMPAT TAKLIMAT TARIKH, WAKTU & TEMPAT TUTUP
1 SAINS.IP/SH.NO: 33/2019
Kerja-Kerja Memotong Rumput Dan Membersih Kawasan Kolam, Tangki Air Dan Rumah Pam Syarikat Air Negeri Sembilan Sdn.Bhd. Di Daerah Port Dickson Untuk Tempoh Satu (1) Tahun
Terbuka/T1 Kementerian
Kewangan
(Kod: 221002)
17/12/2019
hingga
30/12/2019
200.00 16/12/2019
9.00 pagi
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
6/1/2020
(Isnin)
12.00 tengahari
Peti Tender,
Ibu Pejabat SAINS,
Ting. 2, Kompleks PKNNS, Persiaran S2 B2, 70300 Seremban, NSDK
2 SAINS.IP/SH.NO: 34/2019
Kerja-Kerja Memotong Rumput Dan Membersih Kawasan Di Unit Inventori, Unit Pengurusan Meter dan Kawasan Rumah Kakitangan SAINS KM10, Jalan Jelebu, Seremban dan Kuarters Loji Rawatan Air Ngoi-Ngoi Untuk Tempoh Satu (1) Tahun
Terbuka/T1 Kementerian
Kewangan
(Kod: 221002)
100.00 16/12/2019
09.30 pagi
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
3 SAINS.IP/SH.NO: 35/2019
Kerja-Kerja Memotong Rumput Dan Membersih Kawasan Kolam, Tangki Air Dan Rumah Pam Syarikat Air Negeri Sembilan Sdn.Bhd. Di Zon 1 dan Zon 2 Daerah Seremban Untuk Tempoh Satu (1) Tahun
Terbuka/T1 Kementerian
Kewangan
(Kod: 221002)
200.00 16/12/2019
10.00 pagi
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
4 SAINS.IP/SH.NO: 36/2019
Kerja-Kerja Memotong Rumput Dan Membersih Kawasan Kolam, Tangki Air Dan Rumah Pam Syarikat Air Negeri Sembilan Sdn.Bhd. Di Zon 3 dan Zon 4 Daerah Seremban Untuk Tempoh Satu (1) Tahun
Terbuka/T1 Kementerian
Kewangan
(Kod: 221002)
100.00 16/12/2019
10.30 pagi
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
5 SAINS.IP/SH.NO: 37/2019
Kerja-Kerja Memotong Rumput Dan Membersih Kawasan Kolam, Tangki Air Dan Rumah Pam Syarikat Air Negeri Sembilan Sdn.Bhd. Di Daerah Jelebu Untuk Tempoh Satu (1) Tahun
Terbuka/T1 Kementerian
Kewangan
(Kod: 221002)
100.00 16/12/2019
11.00 pagi
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
6 SAINS.IP/SH.NO: 38/2019
Kerja-Kerja Memotong Rumput Dan Membersih Kawasan Kolam, Tangki Air Dan Rumah Pam Syarikat Air Negeri Sembilan Sdn.Bhd. Di Daerah Rembau Untuk Tempoh Satu (1) Tahun
Terbuka/T1 Kementerian
Kewangan
(Kod: 221002)
100.00 16/12/2019
11.30 pagi
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
7 SAINS.IP/SH.NO: 39/2019
Kerja-Kerja Memotong Rumput Dan Membersih Kawasan Kolam, Tangki Air Dan Rumah Pam Syarikat Air Negeri Sembilan Sdn.Bhd. Di Daerah Kuala Pilah Untuk Tempoh Satu (1) Tahun
Terbuka/T1 Kementerian
Kewangan
(Kod: 221002)
100.00 16/12/2019
12.00 tengahari
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
8 SAINS.IP/SH.NO: 40/2019
Kerja-Kerja Memotong Rumput Dan Membersih Kawasan Kolam, Tangki Air Dan Rumah Pam Syarikat Air Negeri Sembilan Sdn.Bhd. Di Daerah Jempol Untuk Tempoh Satu (1) Tahun
Terbuka/T1 Kementerian
Kewangan
(Kod: 221002)
100.00 16/12/2019
12.30 tengahari
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
9 SAINS.IP/SH.NO: 41/2019
Kerja-Kerja Memotong Rumput Dan Membersih Kawasan Kolam, Tangki Air Dan Rumah Pam Syarikat Air Negeri Sembilan Sdn.Bhd. Di Daerah Tampin Untuk Tempoh Satu (1) Tahun
Terbuka/T1 Kementerian
Kewangan
(Kod: 221002)
100.00 16/12/2019
02.30 petang
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
10 SAINS.IP/SH.NO: 42/2019
Membekal, Menghantar Dan Menurun Alat Tulis (Pelbagai Jenis & Pelbagai Kuantiti) Ke Unit Pentadbiran, Bahagian Sumber Manusia & Pentadbiran, Syarikat Air Negeri Sembilan Sdn.Bhd. Untuk Tempoh Satu (1) Tahun
Terbuka/T1 Kementerian
Kewangan
(Kod: 020601)
100.00 16/12/2019
3.00 petang
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
11 SAINS.IP/SH.NO: 43/2019
Mengukur, Menjahit, Membekal Dan Menghantar Pakaian Seragam Untuk Kakitangan SAINS (Pelbagai Jenis & Pelbagai Kuantiti) Ke Unit Pentadbiran, Bahagian Sumber Manusia & Pentadbiran, Syarikat Air Negeri Sembilan Sdn.Bhd. Untuk Tempoh Satu (1) Tahun
Terbuka/T1 Kementerian
Kewangan
(Kod: 020801/ 020802 / 020899 / 222401)
200.00 16/12/2019
3.30 petang
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
12 SAINS.IP/SH.NO: 44/2019
Insurans "Group Term Life' (GTL) Dan "Group Personal Accident" (GPA) Untuk Kakitangan Dan Lembaga Pengarah Syarikat Air Negeri Sembilan Sdn.Bhd. Bagi Tempoh Satu (1) Tahun
Terbuka/T1 Kementerian
Kewangan
(Kod: 221801 / 221802)
200.00 16/12/2019
4.00 petang
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
13 SAINS.IP/SH.NO: 45/2019
Membekal, Menghantar, Menurun Dan Menyusun "Thermal Bill" Untuk Kegunaan Syarikat Air Negeri Sembilan Sdn Bhd Untuk Tempoh Satu (1) Tahun
Terbuka/T1 Kementerian
Kewangan
(Kod: 221606 / 221615)
200.00 16/12/2019
4.30 petang
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
14 SAINS.IP/SH.NO: 46/2019
Lawatan Pemeriksaan Jurutera Kompeten Ke atas Pepasangan Elektrik Syarikat Air Negeri Sembilan Sdn Bhd (SAINS) Mengikut Peraturan-Peraturan Elektrik 1994 Bagi Tempoh Satu (1) Tahun
Terbuka/T1 Kementerian
Kewangan
(Kod: 220503)
17/12/2019
hingga
30/12/2019
200.00 17/12/2019
9.00 pagi
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
6/1/2020
(Isnin)
12.00 tengahari
Peti Tender,
Ibu Pejabat SAINS,
Ting. 2, Kompleks PKNNS, Persiaran S2 B2, 70300 Seremban, NSDK
15 SAINS.IP/SH.NO: 47/2019
Cadangan Mencuci Muka Sauk Ulu Kemin, Membersih Jalan Masuk Dari Rumah Orang Asli Ke Intake Ulu Kemin Bagi Tempoh Satu (1) Tahun Daerah Jelebu, Negeri Sembilan
(Berdaftar di Negeri Sembilan Sahaja)
Bumiputera/T1 LPIPM
Gred : G1
(CE 20 / CE 21)
SPAN: C4
100.00 17/12/2019
09.30 pagi
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
16 SAINS.IP/SH.NO: 48/2019
Membekal, Menghantar, Menurun Serta Menyusun Bahan Kimia Sodium Silicofluoride (25 Kg/Bag) Ke Unit Inventori, Syarikat Air Negeri Sembilan Sdn.Bhd Bagi Tempoh Satu (1) Tahun
Terbuka/T1 Kementerian
Kewangan
(Kod: 060103 / 060199)
100.00 17/12/2019
10.00 pagi
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
17 SAINS.IP/SH.NO: 49/2019
Membekal, Menghantar, Menurun Serta Menyusun Bahan Kimia Hydrated Lime (500Kg/Jumbo Bag) Ke Loji-Loji Rawatan Air Syarikat Air Negeri Sembilan Sdn. Bhd. Bagi Tempoh Satu (1) Tahun
Terbuka/T1 Kementerian
Kewangan
(Kod: 060103 / 060199)
100.00 17/12/2019
10.30 pagi
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
18 SAINS.IP/SH.NO: 50/2019
Membekal, Menghantar, Menurun Serta Menyusun Bahan Kimia Hydrated Lime (25Kg/Bag) Ke Unit Inventori, Syarikat Air Negeri Sembilan Sdn.Bhd Bagi Tempoh Satu (1) Tahun
Terbuka/T1 Kementerian
Kewangan
(Kod: 060103 / 060199)
100.00 17/12/2019
11.00 pagi
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
19 SAINS.IP/T.NO: 51/2019
Membekal, Menghantar, Menurun Serta Menyusun Bahan Kimia 'Accofloc A110 PWG Dan Polyaluminium Chloride (10%) ke Loji Rawatan Air Ngoi-Ngoi Syarikat Air Negeri Sembilan Sdn Bhd (SAINS) Bagi Tempoh Satu (1) Tahun
Terbuka/T1 Kementerian
Kewangan
(Kod: 060103 / 060199)
400.00 17/12/2019
11.30 pagi
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
20 SAINS.IP/T.NO: 52/2019
Membekal, Menghantar, Menurun Dan Menyusun Paip & Fittings Jenis
HDPE, Pelbagai Ukuran & Saiz Ke Unit Inventori, SAINS, KM 10 Jalan Jelebu, Seremban Bagi Tempoh Satu (1) Tahun
Terbuka/T1 Kementerian
Kewangan
(Kod: 090102 / 090199)
300.00 17/12/2019
12.00 tengahari
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
21 SAINS.IP/T.NO: 53/2019
Membekal, Menghantar, Menurun Dan Menyusun Paip & Fittings Jenis
Mild Steel, Pelbagai Ukuran Ke Unit Inventori, SAINS, KM 10 Jalan Jelebu, Seremban Bagi Tempoh Satu (1) Tahun
Terbuka/T1 Kementerian
Kewangan
(Kod: 090102 / 090199)
300.00 17/12/2019
12.30 pagi
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
22 SAINS.IP/T.NO: 54/2019
Membekal, Menghantar, Menurun Dan Menyusun Paip & Fittings Jenis
Poly Aluminium (PA), Pelbagai Ukuran & Saiz Ke Unit Inventori, SAINS, KM 10 Jalan Jelebu, Seremban Bagi Tempoh Satu (1) Tahun
Terbuka/T1 Kementerian
Kewangan
(Kod: 090102 / 090199)
300.00 17/12/2019
02.30 petang
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
23 SAINS.IP/T.NO: 55/2019
Membekal, Menghantar, Menurun Dan Menyusun
UPVC Pipe Bellmouth Type D Berkelulusan SPAN Pelbagai Ukuran Ke Unit Inventori, Syarikat Air Negeri Sembilan Sdn.Bhd Bagi Tempoh Satu (1) Tahun
Terbuka/T1 Kementerian
Kewangan
(Kod: 090102 / 090199)
300.00 17/12/2019
3.00 petang
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
24 SAINS.IP/T.NO: 56/2019
Membekal, Menghantar, Menurun Serta Menyusun Alat Ganti Bekalan Air Jointings & Fittings, Pelbagai Ukuran, Berkelulusan SPAN Pelbagai Ukuran Ke Unit Inventori, Syarikat Air Negeri Sembilan Sdn.Bhd Bagi Tempoh Satu (1) Tahun
Terbuka/T1 Kementerian
Kewangan
(Kod: 090102 / 090199)
300.00 17/12/2019
3.30 petang
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
25 SAINS.IP/T.NO: 57/2019
Pelupusan Meter Terpakai Pelbagai Saiz Syarikat Air Negeri Sembilan Sdn Bhd (SAINS)
Terbuka/T1 Kementerian
Kewangan
(Kod: 221901)
17/12/2019
hingga
30/12/2019
300.00 18/12/2019
9.00 pagi
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
6/1/2020
(Isnin)
12.00 tengahari
Peti Tender,
Ibu Pejabat SAINS,
Ting. 2, Kompleks PKNNS, Persiaran S2 B2, 70300 Seremban, NSDK
26 SAINS.IP/SH.NO: 58/2019
Membekal dan Memasang Paip UPVC 100mm Diameter PN 12.5 - Class 'D' Serta Kerja-Kerja Yang Berkaitan Di Kampung Gementir Baru, Tanjong Ipoh, Daerah Kuala Pilah, Negeri Sembilan.
Bumiputera/T1 LPIPM
Gred : G2
(CE 20)
SPAN: C3
200.00 18/12/2019
09.30 pagi
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
27 SAINS.IP/SH.NO: 59/2019
Membekal dan Memasang Paip Jenis Mild Steel 300mm Di Pedas, Daerah Rembau, Negeri Sembilan
Bumiputera/T1 LPIPM
Gred : G2
(CE 20)
SPAN: C3
200.00 18/12/2019
10.00 pagi
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
28 SAINS.IP/SH.NO: 60/2019
Membekal Dan Memasang Paip UPVC 150mm Dia. (170mm OD) Dan Kerja Berkaitan Di Rumah Rakyat Gemencheh, Daerah Tampin, Negeri Sembilan
Bumiputera/T1 LPIPM
Gred : G2
(CE 20)
SPAN: C3
200.00 18/12/2019
10.30 pagi
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS

1) T1 - Syarikat 100% milik tempatan
2) Bayaran Dokumen Tender/Sebutharga hendaklah dalam bentuk TUNAI. Bayaran ini tidak akan dikembalikan.
3) Kontraktor/Pembekal atau wakil kontraktor/pembekal yang sah adalah DIWAJIBKAN menghadiri taklimat dan layak membeli borang Tender/Sebutharga.
4)Dokumen Tender/Sebutharga hanya akan dikeluarkan kepada wakil kontraktor/pembekal yang sah. Untuk tujuan ini, wakil kontraktor/pembekal MESTI mengemukakan surat kuasa untuk membeli Dokumen Tender/Sebutharga daripada syarikat yang diwakili bersama dengan sijil pendaftaran ASAL DAN SALINAN YANG DISAHKAN daripada pihak berkuasa seperti yang dinyatakan dalam jadual di atas. Sesalinan sijil-sijil ini perlu dikemukakan untuk simpanan SAINS (Tidak Akan Dikembalikan).
5) Dokumen Tender/Sebutharga boleh disemak pada waktu pejabat di alamat berikut:

UNIT PENGURUSAN KONTRAK
SYARIKAT AIR NEGERI SEMBILAN SDN. BHD.,
Tingkat 2, Kompleks PKNNS, Persiaran S2 B2, Seremban 2,
70300 Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus.
Tel: 06 – 603 3500 Fax: 06 – 601 7513

6) Dokumen Tender/Sebutharga yang telah dilengkapi dan ditandatangani hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri dan bertanda dengan jelas di penjuru atas sebelah kiri “Tajuk Tender/Sebutharga” tanpa apa-apa pengenalan diluarnya. Sampul surat tersebut hendaklah dimasukkan ke dalam Kotak Tender/Sebutharga yang telah ditetapkan mengikut jadual di atas tidak lewat daripada jam 12.00 tengahari.
7) Pihak SAINS tidak terikat untuk menerima tawaran yang paling rendah atau sebarang tawaran atau mengemukakan sebab-sebab tawaran tersebut ditolak dan juga tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kos perbelanjaan berhubung dengan Tender/Sebutharga ini.

Casino sites http://gbetting.co.uk/casino with welcome bonuses.