Sebut Harga / Tender Terkini

Tender/Sebutharga adalah dipelawa daripada Kontraktor atau Pembekal yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM), Kementerian Kewangan & Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN) dalam bidang yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja/bekalan berikut:- 

BUTIR-BUTIR TENDER/SEBUTHARGA JENIS SYARIKAT TEMPATAN SYARAT-SYARAT PENDAFTARAN TEMPOH PENJUALAN DOKUMEN TENDER / SEBUTHARGA HARGA DOKUMEN TENDER / SEBUTHARGA (RM) TARIKH & WAKTU TAKLIMAT TENDER / SEBUTHARGA  PAUTAN TAKLIMAT TARIKH, WAKTU & TEMPAT TUTUP TENDER / SEBUTHARGA
1 SAINS.IP/SH.NO: 18/2021
Cadangan Kerja Pemindahan Dan Pengubahsuaian Kaunter Pembayaran Dan Pejabat Operasi Syarikat Air Negeri Sembilan Di Daerah Port Dickson 
Bumiputera/T1 LPIPM
Gred : G1
(CE 21)
13/09/2021
hingga
15/09/2021

Taklimat akan diberikan secara dalam talian (online)
100.00 13/09/2021
9.00 pagi hingga 10.00 pagi
 https://us06web.zoom.us/j/84033299294?pwd=aGdGRHNUNDFBUmFkQlE4OUxTS0F3Zz09

Meeting ID: 840 3329 9294

Passcode: 212372
23/09/2021
(Khamis)
12.00 tengahari
Peti Tender,
Ibu Pejabat SAINS,
Tingkat bawah (GF), Kompleks PKNNS, Persiaran S2 B2, Seremban 2, 70300 Seremban, NSDK
2 SAINS.IP/T.NO: 17/2021
Membekal, Menghantar Serta Menurun Pepasangan & Kelengkapan (Jointings & Fittings) Jenis Ductile Iron (DI), Pelbagai Ukuran & Berkelulusan SPAN Ke Unit Inventori SAINS KM 10, Jalan Jelebu, 71770 Seremban Bagi Tempoh Satu (1) Tahun - (Bahagian 2)
Terbuka/T1 Kementerian
Kewangan
(Kod: 090102 / 090199)
13/09/2021
hingga
17/09/2021

Taklimat akan diberikan secara dalam talian (online)
400.00 13/09/2021
10.00 pagi hingga 11.00 pagi
 https://us06web.zoom.us/j/85055392171?pwd=Ry91M2dGQ3FSREFjREZ3Sk4vYWJBQT09

Meeting ID: 850 5539 2171

Passcode: 792466
27/09/2021
(Isnin)
12.00 tengahari
Peti Tender,
Ibu Pejabat SAINS,
Tingkat bawah (GF), Kompleks PKNNS, Persiaran S2 B2, Seremban 2, 70300 Seremban, NSDK

 

1) T1 - Syarikat 100% milik tempatan

2) Terbuka kepada kontraktor/pembekal yang berdaftar sepertimana syarat - syarat pendaftaran diatas.

3) Sesi taklimat sebutharga/tender akan diadakan secara dalam talian (ONLINE). Pautan taklimat adalah seperti di atas. Pautan ini hanya diaktifkan pada hari dan waktu pada jadual diatas. Kontraktor/Pembekal atau wakil kontraktor/pembekal WAJIB menyertai taklimat dan mengisi borang kehadiran (ONLINE). Dokumen sebutharga / tender hanya akan dijual kepada Kontraktor/Pembekal atau wakil kontraktor/pembekal yang mengisi borang kehadiran.

4) Bayaran Dokumen Tender/Sebutharga hendaklah dibuat secara dalam talian (ONLINE). Bayaran boleh didepositkan ke No. Akaun 555014104814 (Maybank) atas nama SYARIKAT AIR NEGERI SEMBILAN SDN. BHD. Bayaran ini tidak akan dikembalikan.

5) Dokumen Tender/Sebutharga hanya akan dibekalkan kepada wakil kontraktor/pembekal yang sah. Untuk tujuan ini, wakil kontraktor/pembekal yang berminat untuk membeli dokumen sebutharga/tender hendaklah mengemukakan Borang Jualan Sebutharga/Tender, Borang NEPA serta salinan sjil pendaftaran (rujuk jadual di atas - Syarat -Syarat Pendaftaran)YANG DISAHKAN secara emel ke adminqs@sainswater.com. Borang Jualan Sebutharga/Tender dan Borang NEPA boleh dimuat turun melalui laman web SAINS http://sainswater.com/index.php/ms-MY/sebut-harga-terkini Borang-borang tersebut boleh diemelkan beserta salinan sijil pendaftaran bermula 8 September 2021 untuk simpanan SAINS dan Tidak Akan Dikembalikan).

6) Bagi permohonan yang layak untuk membeli dan telah membuat pembayaran, pihak Unit Pengurusan Kontrak akan mengemukakan borang sebutharga atau tender (softcopy) secara emel. 

7) Dokumen Tender/Sebutharga yang telah dilengkapi dan ditandatangani hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri dan bertanda dengan jelas di penjuru atas sebelah kiri “Tajuk Tender/Sebutharga” tanpa apa-apa pengenalan diluarnya. Sampul surat tersebut hendaklah dimasukkan ke dalam Kotak Tender/Sebutharga yang telah ditetapkan di lokasi seperti yang dinyatakan dalam jadual di atas tidak lewat daripada jam 12.00 tengahari.

8) Dokumen Meja Sebutharga / Tender (TTD) boleh dirujuk dilaman web SAINS.

9) Pihak SAINS tidak terikat untuk menerima tawaran yang paling rendah atau sebarang tawaran atau mengemukakan sebab-sebab tawaran tersebut ditolak dan juga tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kos perbelanjaan berhubung dengan Tender/Sebutharga ini.

Casino sites http://gbetting.co.uk/casino with welcome bonuses.