Sebut Harga Terkini

Tender/Sebutharga adalah dipelawa kepada Kontraktor atau Pembekal yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM), Kementerian Kewangan & Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN) dalam bidang yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja/bekalan berikut:-

BUTIR-BUTIR TENDER/SEBUTHARGA * JENIS SYARIKAT TEMPATAN SYARAT-SYARAT PENDAFTARAN TEMPOH PEMBELIAN DOKUMEN TENDER/SEBUTHARGA HARGA DOKUMEN TENDER/SEBUTHARGA (RM) TARIKH, WAKTU & TEMPAT TAKLIMAT TARIKH, WAKTU & TEMPAT TUTUP
1 SAINS.IP/SH.NO: 18/2018
Membekal, Menghantar, Menurun Serta Menyusun Bahan Kimia
Chemfloc 1510C 25 Kg/Bag, Profloc AH912PWG 25Kg/Bag dan Polyacrylamide Aquagel 1621P 25 Kg/Bag Ke Loji Rawatan Air, Syarikat Air Negeri Sembilan Sdn. Bhd. (SAINS) Bagi Tempoh Satu (1) Tahun
Terbuka/T1 Kementerian
Kewangan
(Kod: 060103 / 060199)
23/04/2018
hingga
07/05/2018
106.00
(Termasuk 6% GST)
23/04/2018
9.00 pagi
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
14/05/2018
(Isnin)
12.00 tengahari
Peti Tender,
Ibu Pejabat SAINS,
Ting. 2, Kompleks PKNNS, Persiaran S2 B2, 70300 Seremban, NSDK
2 SAINS.IP/T.NO: 19/2018
Membekal, Menghantar, Menurun Serta Menyusun Bahan Kimia
Hydrated Lime Bulk (Ton) Ke Loji Rawatan Air, Syarikat Air Negeri Sembilan Sdn. Bhd. (SAINS) Bagi Tempoh Satu (1) Tahun
Terbuka/T1 Kementerian
Kewangan
(Kod: 060103 / 060199)
318.00
(Termasuk 6% GST)
23/04/2018
9.30 pagi
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
3 SAINS.IP/T.NO: 20/2018
Membekal, Menghantar, Menurun Serta Menyusun Bahan Kimia
Sodium Fluoride (25kg/Bag) Ke Stor Inventori, Syarikat Air Negeri Sembilan Sdn. Bhd. (SAINS) Bagi Tempoh Satu (1) Tahun
Terbuka/T1 Kementerian
Kewangan
(Kod: 060103 / 060199)
318.00
(Termasuk 6% GST)
23/04/2018
10.00 pagi
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
4 SAINS.IP/SH.NO: 12/2018
Kerja-Kerja Membekal, Memasang dan Menguji Satu (1) Unit Inverter Untuk Panel Pam Air Mentah
2nd Draw Off No.3 Di Empangan Sg.Terip, Negeri Sembilan Darul Khusus
Terbuka/T1 LPIPM
Gred : G2
(M12 / M19 / M20)
SPAN: C3
212.00
(Termasuk 6% GST)
23/04/2018
10.30 pagi
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
5 SAINS.IP/SH.NO: 13/2018
Kerja-Kerja Menaiktaraf Pam Penggalak Rumah Pam ARAB MALAYSIAN Daerah Seremban, Negeri Sembilan
Terbuka/T1 LPIPM
Gred : G1
(M12 / M19 / M20)
SPAN: C4
106.00
(Termasuk 6% GST)
23/04/2018
11.00 pagi
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
6 SAINS.IP/SH.NO: 15/2018
Membekal, Memasang, Menguji 8 Unit Floculator
Mixer Gearbox Set Di Tangki Flok Clarifier Fasa 2 Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di LRA Kuala Jelai, Negeri Sembilan
Bumiputera/T1 LPIPM
Gred : G1
(M12 / M19 / M20)
SPAN: C4
106.00
(Termasuk 6% GST)
23/04/2018
11.30 pagi
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
7 SAINS.IP/SH.NO: 16/2018
Cadangan Hentian Tugas Operasi LRA Kepis Dengan Menyalurkan Bekalan Air Dari Paip Pengepaman Bukit Kepis LRA Kuala Jelai, Negeri Sembilan
Bumiputera/T1 LPIPM
Gred : G2
(CE 21)
SPAN: C3
212.00
(Termasuk 6% GST)
23/04/2018
12.00 tengahari
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
8 SAINS.IP/T.NO: 17/2018
Membekal, Menghantar, Menurun Serta Menyusun Meter Air Baru (Brass) c/w Coupling dan Gasket Serta Barcode Ke Unit Pengurusan Meter, SAINS Untuk Tempoh Satu (1) Tahun
Terbuka/T1 Kementerian
Kewangan
(Kod: 100101 / 100199
636.00
(Termasuk 6% GST)
23/04/2018
02.30 petang
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
9 SAINS.IP/T.NO: 21/2018
Kerja Pemotongan Rumput, Pembersihan Kawasan Serta Kerja-Kerja Yang Berkaitan Bagi Empangan, Loji Rawatan Air, Kolam, Tangki Dan Rumah Pam, Syarikat Air Negeri Sembilan Sdn.Bhd. Di Seluruh Negeri Sembilan Untuk Tempoh Satu (1) Tahun
Terbuka/T1 Kementerian
Kewangan
(Kod: 221002)
318.00
(Termasuk 6% GST)
23/04/2018
3.00 petang
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
10 SAINS.IP/SH.NO: 22/2018
Cadangan Kerja-Kerja Pengalihan Jajaran Paip Air Milik SAINS Merentasi stor JKR, Daerah Jelebu, Negeri Sembilan Darul Khusus
Bumiputera/T1 LPIPM
Gred : G2
(CE20)
SPAN: C3
212.00
(Termasuk 6% GST)
23/04/2018
3.30 petang
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS

 

1. T1 - Syarikat 100% milik tempatan

2. Bayaran Dokumen Tender/Sebutharga hendaklah dalam bentuk TUNAI. Bayaran ini tidak akan dikembalikan.

3. Kontraktor/Pembekal atau wakil kontraktor/pembekal yang sah adalah DIWAJIBKAN menghadiri taklimat dan layak membeli borang Tender/Sebutharga.

4. Dokumen Tender/Sebutharga hanya akan dikeluarkan kepada wakil kontraktor/pembekal yang sah. Untuk tujuan ini, wakil kontraktor/pembekal MESTI mengemukakan surat kuasa untuk membeli Dokumen Tender/Sebutharga daripada syarikat yang diwakili bersama dengan sijil pendaftaran ASAL DAN SALINAN YANG DISAHKAN daripada pihak berkuasa seperti yang dinyatakan dalam jadual di atas. Sesalinan sijil-sijil ini perlu dikemukakan untuk simpanan SAINS (Tidak Akan Dikembalikan).

5. Dokumen Tender/Sebutharga boleh disemak pada waktu pejabat di alamat berikut:


UNIT PENGURUSAN KONTRAK
SYARIKAT AIR NEGERI SEMBILAN SDN. BHD.,
Tingkat 2, Kompleks PKNNS, Persiaran S2 B2, Seremban 2,
70300 Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus.
Tel: 06 – 603 3500 Fax: 06 – 601 7513

6. Dokumen Tender/Sebutharga yang telah dilengkapi dan ditandatangani hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri dan bertanda dengan jelas di penjuru atas sebelah kiri “Tajuk Tender/Sebutharga” tanpa apa-apa pengenalan diluarnya. Sampul surat tersebut hendaklah dimasukkan ke dalam Kotak Tender/Sebutharga yang telah ditetapkan mengikut jadual di atas tidak lewat daripada jam 12.00 tengahari.

7. Pihak SAINS tidak terikat untuk menerima tawaran yang paling rendah atau sebarang tawaran atau mengemukakan sebab-sebab tawaran tersebut ditolak dan juga tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kos perbelanjaan berhubung dengan Tender/Sebutharga ini.

Casino sites http://gbetting.co.uk/casino with welcome bonuses.