law-icu---petron-pd

6 Februari 2017 | Isnin : Lawatan Kerja SAINS bersama Petron Malaysia Refining & Marketing di Port Dickson bagi membincangkan mengenai isu kandungan kepekatan baki klorin yang tinggi. Hal ini kerana, Petron akan membuat satu projek dan mereka perlu memastikan kandungan chloride yang terdapat di dalam air terawat. Kandungan chloride terbabit hendaklah tidak melebihi dari 50 mg/kg (50ppm).

Casino sites http://gbetting.co.uk/casino with welcome bonuses.